کارها را ساده کنید
سامانه جامع خدمات اینترنتی آر تک پی ابزاری برای آسان کردن استفاده از خدمات غیرحضوری فرآیندهای اداری و سازمانی
سامانه جامع خدمات اینترنتی آر تک پی ، جهت دسترسی واحدهای صنفی رسته شغلی خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت برای آسان کردن استفاده از خدمات غیرحضوری فرآیندهای اداری و سازمانی طراحی شده است.
logo-samandehi